Betingelser

Det er gratis at sætte annoncer på Bornholmerloppen.dk. Vi kræver dog at du overholder vores betingelser som du kan læse herunder:

- Når du indrykker en annonce er det dit ansvar, at det du annoncerer for er lovligt i Danmark, at du har ret til at handle med det og at varen passer på beskrivelsen du giver.

- Når du putter billeder på din annonce skal du sikre dig at billedet ligner den vare du vil annoncere for. Er der personer på billedet skal du have disses tilladelse til at bruge billedet. Du må desuden ikke bruge billeder der er beskyttet af ophavsret.

- Når du annoncerer er du selv ansvarlig for at slette din annonce når den ikke længere er relevant.

- Du må kun indrykke én annonce for hver vare.

- Annoncen ligger på siden i 60 dage - herefter slettes den automatisk.

- Du skal oplyse en reel salgspris i prisfeltet.

- Du må både annoncere for nye og brugte varer på Bornholmerloppen.dk. Dog er Bornholmerloppen kun gratis for private - annoncer der reklamerer for firmaer og hjemmesider og har erhvervsmæssig karakter kan optages som bannerannoncer, se punktet i menuen.

- Du må ikke annoncere for ammunition, billetter til overpris, truede dyrearter, hunderacer der er ulovlige i Danmark, kontaktannoncer, kopierede varer, politisk og religiøst indhold, pornografisk materiale, toldfri varer, våben der ikke lovligt kan sælges i Danmark og 30- og 45- knallerter og scootere der kan køre hurtigere end tilladt hastighed.

- Hvis du ønsker at sælge en bolig, hus eller lejlighed, kræver loven at du oplyser boligens energi-mærke (A-G). Oplyses dette ikke i annoncen vil den blive slettet.

- Hvis du vælger at skrive kommentarer under egne eller andres annoncer beder vi dig kun skrive seriøse kommentarer og undlade at bruge krænkende eller nedsættende sprog. Vi forbeholder os retten til at slette kommentarer der kunne støde andre brugere etisk og moralsk.

- Bornholmerloppen.dk beskytter dine personlige oplysninger og videregiver dem ikke til tredjepart.

- Annoncer på Bornholmerloppen.dk bliver i udsnit vist i dagbladet Bornholms Tidende. Det er Bornholmerloppen.dk der udvælger hvilke annoncer der bliver vist i dagbladet.

- Hos Bornholmerloppen.dk forbeholder vi os ret til at afvise en annonce af ovenstående eller af etiske grunde, at rette i annonceteksten for forståelsens skyld og at flytte annoncen til en anden placering hvis vi skønner at den ligger forkert.

God fornøjelse

Mange hilsner
Bornholmerloppen.dk


Login